Flexibla tjänster

urval av våra kunskaper

Systemförvaltning & managering

Systemförvaltning samt managering av kunders respektive egna system. Både inom våra serverhallar och hos kunder. I systemförvaltning kommer vi överens om en modell som passar just dina behov.
#ManageradVPS, #Manageradhosting

Projektledning

I driftsättning och förändring av större system. Projektering av förutsättningar för strukturella förändringar inom organisationer.

Drift och underhåll

Driftsättning och underhåll. Vi har lång erfarenhet av att ta system i drift, små som större. Typexempel på kunder vi utfört detta för är inom bank & bilindustrin, mediabranchen och IT-bolag. Referenser kan lämnas.

Bra support

Fri support under kontorstid. Du som kund kan ringa eller skicka epost till våra tekniker för att få hjälp med eventuella problem eller funderingar.

Infrastruktur och nät

Infrastruktur i form av fiberanslutningar inom Stockholmslän, till datahallar, företag och bostadsrätter.

Geografisk placering

Förnärvarande erbjuder vi hosting i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Amsterdam men vi kan erbjuda vår kompetens över hela norden. Våra primära anläggningar finns på två olika platser i Stockholm för mycket hög säkerhet.

Belastningstest

Trafik och belastningsmätningar i kombination med leverans av internetkapacitet, fiber och prestanda.

Inköpsstöd

Inköp och administration på uppdrag av kunder. Vi kan erbjuda hjälp med upphandling av små och stora miljöer, till vår hjälp har vi ett stort kontaktnät av infrastruktur- och hårdvaruleverantörer.