SEKRETESSINFORMATION

HUR VI BEHANDLAR DINA UPPGIFTER
Adminor AB anser att säkerheten rörande dina personuppgifter vid användning av denna webbplats är viktigt och vi tar skyddet av dina personuppgifter på allvar. I denna text informerar vi därför om hur dessa hanteras, vilka uppgifter vi sparar och vilka vi kasserar.

Epost & övriga textkommunikationer
När du kommunicerar med oss över e-post, SMS eller chatt så är det viktigt att du är medveten om vilken information som du skickar till oss. För att kunna hantera det ärende du kontaktar oss för så kan vi behöva spara ditt e-postmeddelande och dela det mellan våra anställda. Detta gäller även registrering av e-postadresser för att vi ska kunna ta kontakt med dig.

Insamling av data
Du kan använda vår webbplats utan att lämna några personuppgifter under förutsättning att det inte är nödvändigt för att kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst du beställt. När du använder vår webbplats lagrar vi av olika säkerhetsskäl data i våra servrar. Denna information kan innefatta namnet på din internetleverantör, den webbplats som du använde för att länka till vår webbplats, de webbplatser som du besöker från vår webbplats och din IP-adress. Information skulle möjligen kunna användas för att identifiera dig men vi har ingen möjlighet att använda den på det sättet. Det förekommer att vi använder informationen för statistiska ändamål men enskilda användare är anonyma och identifieras ej. I de fall när personuppgifter lämnas till andra för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du beställt eller av andra skäl som du godkänt, använder vi oss av lämpliga tekniska och organisatoriska metoder för att försäkra oss om att tillämpliga personuppgiftsbestämmelser följs.

Insamling och bearbetning av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in genom webbplatsen är Adminor AB, org.nr. 556227-6351, Hunnebergsvägen 13, 167 43 Bromma, +46 8 564 314 3. Vi följer svenska personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och övriga tillämpliga regelverk vid behandling och bearbetning av personuppgifter. Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du registrerar dig, fyller i formulär eller skickar e-post, när du beställer produkter eller tjänster, gör förfrågningar om beställt material eller liknande då du själv valt att lämna informationen till oss. Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt, eller enligt vad som krävs enligt lag, och sparas inte längre än vad som krävs för att fullgöra detta syfte.

Delning av data till tredje part
Viss kundinformation kommer att delas med följande parter:

Fortnox AB
Är företaget som tillhandahåller oss våra faktureringstjänster. De behandlar våra kunduppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde. Informationen gallras ut efter att relationen med kunden upphört.

Grant Thornton AB
Är vårt revisionsföretag. Kunduppgifter i form av fakturainformation kan delas med Grant Thronton AB och används endast för revisionssyfte.

Paypal
Om du väljer att betala via Paypal behöver dina personuppgifter behandlas av vår betalningsleverantör Paypal. Man bör beakta att Paypal har egna villkor för att nyttja sina tjänster.

UC AB
Data som krävs för att kontrollera äktheten i de personuppgifter som anges vid beställning.

Övriga parter
Utöver dessa tredje parter blir databasen och dess innehåll kvar hos oss. Dina personuppgifter vidarebefordras inte av oss eller våra representanter för användning av ytterligare tredje part i någon form, såvida vi inte fått din tillåtelse eller är skyldiga att göra det enligt lag.Vi behåller kontrollen över och ansvaret för användningen av de personuppgifter som du lämnar till oss. Vissa uppgifter kan komma att lagras eller bearbetas i datorer i jurisdiktioner utanför EU och EES-området, vars föreskrifter om personuppgifter kan skilja sig från den svenska regleringen. I sådana fall ser vi till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att försäkra oss om att de som bearbetar data i det landet upprätthåller ett personuppgiftsskydd som är likvärdigt med det som finns i Sverige.

Hävningsrätt m.m.
Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande att använda dina personuppgifter i framtiden eller begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar med vissa undantag, t.ex. om radering av personuppgifter inte kan ske om det krävs för att fullgöra avtalet, ge support eller om annan svensk och/eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning.
Du har även rätt att få kostnadsfritt, förutsatt att du har berättigade skäl, en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Användning av cookies:
Webbplatsen använder så kallade “Cookies”. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk via din webbläsare. De lagrar särskild information (t.ex. dina förvalda språkinställningar eller sidinställningar) som din webbläsare kan återföra till oss nästa gång du besöker vår webbsida (beroende på cookiens livslängd).Vi använder två kategorier av Cookies: Cookies som krävs av tekniska skäl, utan vilka webbplatsens funktionalitet begränsas, och Valfria Cookies.När du besöker vår webbsida för första gången kommer en banner komma upp på sidan. Bannern informerar dig om att vi använder cookies samt länkar dig till denna sida.Du kan naturligtvis använda vår webbsida utan att några Cookies aktiveras överhuvudtaget (innefattande Cookies av tekniska skäl). I din webbläsare kan du närsomhelst begränsa eller avaktivera användningen av Cookies. Detta kan dock ha en negativ påverkan på funktionalitet och användarvänligheten på vår webbsida.

Google Analytics & Google Tag manager (webbanalys)
Vår webbsida använder Google Analytics och Google Tag Manager, webbanalystjänster tjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).Baserat på ditt medgivande kommer Google analysera din användning av vår webbsida på vårt uppdrag. För detta använder vi bl.a.de Cookies som beskrivs mer detaljerat i tabellen ovan. Informationen som samlas in av Google när du använder vår webbsida (t.ex. den hänvisande URLn, vilka webbsidor du besökt, din typ av webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmlösning) kommer bli överförda till en av Googles servrar i USA, där de blir lagrade och analyserade; respektive resultat kommer sedan finnas tillgängliga för oss i anonymiserad form. I den här processen kommer inte användardata vara kopplad till din fulla IP adress. Vi har på vår webbsida aktiverat en IP anonymiserande funktion som tillhandahålls av Google som innebär att de sista 8 tecknen (typ IPv4) eller de sista 80 bits (typ IPv6) av din IP adress raderas. Google är dessutom certifierad under EU-US Privacy Shield, vilket tillförsäkrar en adekvat nivå av datasäkerhet när det gäller databearbetning av Google i USA.

Du kan närsomhelst återkalla ditt medgivande till webbanalys antingen genom att ladda ned och installera en Browser Plugin som tillhandahålls av Google eller genom att justera dina medgivanden i tabellen ovan, där en opt-out cookie finns placerad. Båda alternativen kommer förhindra användningen av webbanalys bara om du använder webbläsaren på vilken du installerade plugin eller om du inte raderar opt-out Cookien.För ytterligare information om Google Analytics & Google Tag Manager: Google Analytics Terms of Service, Google Analytics security and privacy principles, Google Tag Manager Terms of Service, och Google Privacy Policy.

Säkerhet
Adminor AB använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga. I den mån det är möjligt kommer personuppgifter som du lämnar till Adminor AB att krypteras för att förhindra att de missbrukas av tredje part. Våra säkerhetsrutiner revideras fortlöpande och baseras på den senaste tekniska utvecklingen.

Barn
I integritetssyfte så inhämtar Adminor AB ingen information om eller av personer som vi vet är under 13 år. Målsman måste lämna samtycke för att Adminor AB ska hantera information om personer under 18 år. Målsman kan kontakta vårat personuppgiftsombud för att begära information eller begära att det tas bort.

Kontakt
Om du har några problem, frågor eller förslag, är du välkommen att kontakta oss

Personuppgiftsombud (Data Protection Officer) för Adminor AB:
Adminor AB
Personuppgiftsombud, Alexander Norman
Telefon: +46 8 564 314 30
E-post: [email protected]

Vid behov kan det krävas att vi uppdaterar dessa villkor. Därför förbehåller vi oss rätten att publicera ny version av dessa sekretessvillkor.
Frågor om säkerhet?

Titta gärna på våra artiklar om säkerhet på uppe.nu .Adminor AB följer GDPR utvecklingen.